Frityrnytt

Førerminiatyresel?

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=10011372 Sjekk VG skriver om dame som har hest som førerhund. Vi vil innføre bruk av miniatyresel som førerhund!
hits